Sommerferien 2020 - feriedage og løn

Sommerferie 2020 – feriedag og løn

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Greve Kommune, er der i 2020 kollektivt ferielukket fra mandag den 6. juli til og med mandag den 27. juli.

 

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i Greve Kommune i perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019, vil du få udbetalt sædvanlig løn under de 16 dages ferie.

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i Greve Kommune i perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019, vil du få et løntræk for hele eller del af de 16 dages ferie.

Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som Greve Kommune trækker dig i løn for. Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant.

  • Feriepenge fra anden arbejdsgiver → tjek din saldo på borger.dk
  • Feriedagpenge → kontakt A-kassen
  • Arbejdsløshedsdagpenge → kontakt A-kassen og jobnet.dk
  • Feriefondsdage/ferieforskud 2020 (forlods anvendelse af indefrosne feriemidler)

→ tjek borger.dk. Du afgør selv, om du ønsker at få evt. feriefondsdage/ferieforskud udbetalt.

Hvis du ikke har optjent fuld ferie!

Læs mere i folderen "Sommerferie 2020"

 

Målgruppe