OK 18

Lige nu forhandles der fortsat i Forligsinstitutionen. Da der er skærpet tavshedspligt i forbindelse med disse forhandlinger, ved vi ikke noget om, hvad der sker. Lockouten er varslet til den 10. april, men forligsmanden kan udsætte konflikten 14 dage op til 2 gange – hun kan også sende et mæglingsforslag til urafstemning. Så ingen kender datoen for starten af en evt. konflikt.

Det vil blive en væsentlig anden konflikt, end den vi var igennem i 2013. Denne gang står vi sammen med en meget stor gruppe af offentlige ansatte, der alle er i samme situation.

Vi forsøger løbende at holde TR orienteret bedst muligt, og vi poster fortsat nyheder på vores Facebook side (så hvis du ikke har liket den, så gør det J). Derudover kan der findes svar på mange spørgsmål i konflikt-abc’en, ellers tøv ikke med at spørge din TR eller os på kredskontoret.

I kan også se kravene her

Forhandling af OK18

De endelige forhandlinger af overenskomsten foregår fra 1.januar og skal være afsluttet inden 31.marts 2018, da den nye overenskomst har virkning fra 1.april 2018. Typisk vil der være indgået forlig i februar, hvorefter resultatet sættes til afstemning i medlemsgrupen. 

Januar-februar 2018

 

Forhandlinger om både generelle krav i FF og om DLF's egne specielle krav

 

Februar 2018

 

Forlig eller forlis 

 

Marts-april 2018

 

Hvad kom der ud af det?

 

Marts-april 2018

 

Urafstemning – Ja eller Nej?

 

April 2018

 

Ny OK træder i kraft

 

 Følg processen på Forhandlings Fællesskabet hjemmeside