Arbejdsmiljøundersøgelser

Medlemsundersoegelse 2022
I maj 2022 blev der lavet en undersøgelse blandt medlemmerne.