Pensionister

Pensionist i Danmarks Lærerforening

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde godt af en lang række medlemsfordele. 

Som pensioneret medlem bliver du en del af fraktion 4, som er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn.

Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. 12 år efter din folkepensionsalder bliver du automatisk kontingentfri.

Indflydelse

Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge både hovedstyrelses-medlemmet og de delegerede. Du har også mulighed for vælge delegerede til fraktion 4’s årsmøde. 

Brug af Danmarks Lærerforening

Som pensionist i Danmarks Lærerforening kan du deltage i forskellige arrangementer arrangeret af Danmarks Lærerforening. Der afholdes 4 – 5 kurser om året. Desuden er der en gang om året et nordisk pensionisttræf se mere på DLF's hjemmeside.

Pensionist i Greve Lærerforening

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i Greve Lærerforening på den årlige generalforsamling. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik

Aktiviteter særligt for pensionister

I Greve Lærerforening har vi nedsat en aktivitetsgruppe som hvert år udarbejder et alsidigt program med mange forskellige udflugter og aktiviteter, som du kan deltage i. Greve Lærerforening giver et tilskud til disse aktiviteter.

Aktivitetsgruppen nedsættes hvert år på det lokale årsmøde, som afholdes i januar/februar måned.

Du finder Seniorprogrammet - Forår 2024 

Grundet coranasituationen har aktivitetsgruppen måtte aflyse flere arrangementer.

At arbejde som pensionist

Flere og flere lærere fortsætter med at arbejde efter pensioneringen.

Det er vigtigt, at du kontakter Greve Lærerforening, hvis du ansættes efter pensioneringen.

Du skal være opmærksom på følgende:

Du skal gøre den ansættende myndighed opmærksom på, at de skal kontakte Greve Lærerforening, da du som pensioneret lærer ikke er omfattet af overenskomsten jf. § 1 stk.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har mere end 50 % beskæftigelse i mere end en måned, skal du være medlem af fraktion 1.

Husk at du som pensioneret medlem altid kan søge råd og vejledning hos Greve Lærerforening.