Medlemmer

 • Kredsinformation

  Sti: https://grevelaererforening.dk/importeret/kredsinformation 16. december 2014

  Her finder du Greve Lærerforenings Kredsinformation.

 • Åbent kursus

  Sti: https://grevelaererforening.dk/nyheder/2019/januar/aabent-kursus 29. januar 2019

  GLF afholder åbent kursus d. 5. - 6. april

 • Pensionister

  Sti: https://grevelaererforening.dk/importeret/saerligt-for/pensionister 16. december 2014

 • Aftaler med Center for Børn og Familie

  Sti: https://grevelaererforening.dk/importeret/loenaftaler/aftaler-med-center-for-boern-og-familie 16. december 2014

  Aftalerne mellem Greve Lærerforening og Center for Børn og Familie.

 • Generalforsamling 2011

  Sti: https://grevelaererforening.dk/importeret/arkiv/generalforsamling/generalforsamling-2011 16. december 2014

  Her publiceres alle relevante dokumenter i forbindelse med afholdelsen af Greve Lærerforenings årlige generalforsamling.

 • OK 2020

  Sti: https://grevelaererforening.dk/nyheder/2020/august/ok-2020 25. august 2020

 • Udtalelse til byråd

  Sti: https://grevelaererforening.dk/nyheder/2018/marts/udtalelse-til-byraad 20. marts 2018

  Skal lærerne have dårligere vilkår end andre offentligt ansatte?

 • Urafstemning

  Sti: https://grevelaererforening.dk/nyheder/2020/august/urafstemning-1 25. august 2020

 • HS valg

  Sti: https://grevelaererforening.dk/importeret/greve-laererforening/hs-valg 16. december 2014

  Valg til hovedstyrelsen 2011

 • Rådgivning

  Sti: https://grevelaererforening.dk/importeret/raadgivning 16. december 2014

  Greve Lærerforening rådgiver medlemmerne.


 • Her vises 1 til 10 ud af 15

  1 2

Udvalgte emner